Magento SEO Audit

SEO Audit

Magento is een zeer SEO vriendelijk platform, maar kent een aantal ingewikkelde aspecten waarvan de meeste website eigenaren zich niet bewust zijn. Maven heeft honderden SEO inspecties uitgevoerd voor kleine, middelgrote en zeer grote Magento websites en was in staat hen te helpen met een hogere ranking en meer internetverkeer.

Aspecten Die Aan Bod Komen Tijdens De Magento SEO Inspectie:

 • Magento Configuratie

  Deze fase omvat de analyse van Magento SEO configuraties zoals herschrijfregels, installatie van de productcatalogus, installatie van meerdere webwinkels, gelaagde navigatie, enz.

 • On-site SEO

  On-site optimalisatie verwijst naar alle maatregelen die als doel hebben de positie van uw website in de rankings van de zoekmachine te verbeteren. Tijdens deze fase analyseren we de kwaliteit van de inhoud en dupliceren we content problemen, URL-structuur, site structuur, meta data, gestructureerde data, interne links, doorzoekbaarheid en bereikbaarheid kwesties, beeldoptimalisatie, URL herschrijvingen, Magento parameters en nog veel meer.

 • Off-site SEO

  Off-site SEO verwijst naar de acties die u kunt ondernemen om uw website op het web te promoten. Tijdens de off-site analyse onderzoeken we het profiel van bestaande links en reiken we u aanbevelingen aan over de verbetering hiervan. We controleren ook op mogelijkedubbele inhoud off-site, waaronder de aspecten content scraping, en feed-related duplicate content vallen.

Door gebruik te maken van de SEO inspectie van Maven, ontvangt u een grondige analyse van de huidige stand van zaken van uw website op het gebied van SEO. Daarnaast krijgt u een uitgebreid stappenplan aangereikt waarin acties voor mogelijke verbeteringen worden beschreven.

Ontvang Een Offerte

Welke Eindproducten Wij u Aanleveren Na Uitvoering Van De SEO Audit:

 • Nadere Uitleg Van Bevindingen En Suggesties:

  De lijst van SEO suggesties lijkt voor u misschien meer op een manuscript dat geschreven is in een onbekende taal. Om die reden leggen we onze bevindingen en suggesties in detail uit, zodat ook de mensen die niet bekend zijn met SEO hetgoed kunnen begrijpen.

 • Hoogte Prioriteiten Op Een Rij

  De checklist van de Magento SEO inspectie kan uit honderden bullet points bestaan. We sorteren alle waarschuwingen en suggesties op prioriteit, zodat u aan de hand van ons rapport direct aan de slag kan.

 • Herziening Van Google Analytics En Google Webmaster Tools

  We voorzien u van een rapport waarin we de voor uw website belangrijkste nadelen en suggesties met betrekking tot Google Analytics en Google Webmaster Tools beschrijven. We analyseren tevens het internetverkeer om er achter te komen of er eventuele sancties invloed hebben op uw website. Dit doen we omdat de update van het Google algoritme gedateerd is.

 • Gedetailleerd Stappenplan

  Dit is het belangrijkste onderdeel van ons rapport. Hierin beschrijven we welke acties er ondernomen moeten worden om de SEO te maximaliseren en hoe deze moeten worden uitgevoerd. Bij elk actiepunt wordt ook benoemd of het gaat om een actie op de korte of lange termijn.

WHAT OUR CLIENTS SAY